Καρντελάκουες, 18ος αι.

Η περιοχή Ε. Βουλγάρεως (calle delle Acque) -Δημαρχείο-πλατεία Βραχλιώτη- Μιχ. Θεοτόκη (calle dei Mercatanti), με τα ονόματα των ιδιοκτητών, ενοικιαστών και είδος επιχείρησης.Τέλη 18ου αι.