Θωράκια τέμπλων και αναθηματικές εικόνες στα Eπτάνησα (17ος-18ος αι.)

Aπό τη λατρευτική εικόνα στον θρησκευτικό πίνακα: Ιδεολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις  Από το δεύτερο μισό του 17ου και κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα,μεταμορφώνεται σταδιακά η λατρευτική εικόνα,έτσι όπως είχε κληροδοτηθεί από τη βυζαντινή τέχνη, δηλαδή με τα μορφολογικά της χαρακτηριστικά συνυφασμένα άμεσα με την [...]