Πάνω σε μια βενετική γαλέα του 16ου αιώνα

Η γαλέα (γαλέρα) ήταν ένα σκάφος καθαρά μεσογειακό που δεν άλλαξε μορφή και βασικά χαρακτηριστικά για σχεδόν 9 αιώνες. Είναι μοναδικό παράδειγμα σε όλη την ιστορία της ναυσιπλοΐας γιατί η μορφή, οι διαστάσεις, το σύστημα προώθησης και οι τεχνική πλεύσης ήταν κοινές σε όλα τα [...]