Ο παράνομος τύπος στην κατοχική Κέρκυρα

«Τυπογραφικά στοιχεία, συνθετήρια, γραμμές κτλ φεύγουν καθημερινά από το ιταλικό τυπογραφείο και πλουτίζουν τον παράνομο εκδοτικό μηχανισμό του ΕΑΜ της Κέρκυρας…» Η τοπική βιβλιογραφία σχετικά με τη δράση του ΕΑΜ και του εφεδρικού ΕΛΑΣ κατά την Κατοχή, καθώς και για τα γεγονότα κατά τη διάρκεια [...]