Ο «Μεγάλος Πόλεμος» και η 11η Νοέμβρη 1918 στην Κέρκυρα

«Το νησί μεταβλήθηκε σε βάση ανεφοδιασμού των συμμάχων».   Στις 29 Δεκέμβρη 1915, ενώ ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος μαίνεται και ο Εθνικός Διχασμός είναι πλέον πραγματικότητα, η Γαλλία γνωστοποιεί στην κυβέρνηση Σκουλούδη ότι τα συμμαχικά στρατεύματα θα κατελάμβαναν προσωρινά την Κέρκυρα για λόγους ασφαλείας. Η [...]