Το ατμόπλοιο «Αγγέλικα»

  Διαφήμηση από τον «Εμπορικό Οδηγό Κέρκυρας» του 1957    «.. είχε κάθετη πλώρη, γυρτή προς τα πίσω τσιμινιέρα και άλμπουρα, και γενικά είχε την όμορφη γραμμή των παραδοσιακών ατμόπλοιων…».   Το ατμόπλοιο «Αγγέλικα», το οποίο για χρόνια μετά το 1950 εκτελούσε το [...]