“Το χωρίον των Ψωραραίων”

Στις ιστορικές πηγές πρωτοσυναντάται το 1381 η βαρωνία ή φέουδο Psorarci. Η παλαιότερη αναφορά στο "χωρίον των Ψωραραίων" ( Ψωραροί ) γίνεται σε συμβόλαιο που συνάπτεται στις 10 Αυγούστου του 1497 ανάμεσα στα αδέλφια Νικόλαο και Αντώνιο Καρύδη, τους επονομαζόμενους Άγγελους. Ωστόσο, το 1471 η [...]