Μαρκάς

Μαρκάς (* 1819-23) 1. Φωτο αρχείου J. D. Shakespear 2. Πίνακας Joseph Cartwright 3. Φωτο αρχείου Τ. Ζωχιού 4. Πρόχειρο σχέδιο Θεόφιλου Φίλη Τζίκα (4α κάτοψη της αγγλικής αγοράς, 4β κάτοψη της αγοράς μετά τη μετατροπή του ~1890). Βιβλιογραφία: O G. Whitmore στην Κέρκυρα - [...]